LIGA PERDANA 2021 GROUP B

Minggu 1:  30 / 10 / 2021 - 30 / 10 / 2021

SA United 1 1 FMJ 30/10/2021 RADIA B.JELUTONG B
T. Lagenda 0 2 B. Kapar 30/10/2021 ARENA 26 SHAH ALAM B

Minggu 2:  02 / 11 / 2021 - 11 / 11 / 2021

SA United 2 1 T. Lagenda 02/11/2021 ARENA 26 SHAH ALAM B
B. Kapar 4 0 TT. Karang 09/11/2021 RADIA B.JELUTONG B

Minggu 3:  13 / 11 / 2021 - 13 / 11 / 2021

SA United 2 3 B. Kapar 13/11/2021 RADIA B.JELUTONG B
FMJ 1 0 TT. Karang 13/11/2021 ARENA 26 SHAH ALAM B

Minggu 4:  17 / 11 / 2021 - 17 / 11 / 2021

TT. Karang 0 0 SA United 17/11/2021 RADIA B.JELUTONG B
FMJ 2 2 T. Lagenda 17/11/2021 ARENA 26 SHAH ALAM B

Minggu 5:  20 / 11 / 2021 - 20 / 11 / 2021

T. Lagenda 0 1 TT. Karang 20/11/2021 ARENA 26 SHAH ALAM B
B. Kapar 2 1 FMJ 20/11/2021 RADIA B.JELUTONG B